Nghi Thc Cu Siu
--------------------------

Nim Hng L Bi
(Thp n t trm xong ton th ng ngay ngn, chp tay Nj ngang ngc mt nim)

Tnh Php-Gii Chn Ngn
m lam xo ha (3 ln)

Tnh Tm Nghip Chn Ngn
m ta ph b ph, trut , ta ph, t ma ta ph, b ph trut hm. (3 ln)

(V ch l thp 3 cy hng qu ngay thng, cm hng ngay thng, nim ln bi cng hng).


Dng Hng Cng Pht
Nguyn em lng thnh knh,
Gi theo m my hng.
Phܪng pht khp mܩi phng.
Cng-ܩng ngi Tam-Bo,
Th trn ǩi gi o,
Theo t tnh lm lnh,
Cng Php-gii chng-sing.
Cu Pht t gia h
Tm B kin c,
Xa b kh ngun m,
Chng quay v b Gic.

 

K Nguyn
Nay c Pht t tn l......................................Php danh...........................th-th ngy.......................thng............................nm.................................
Chng con mt d ch-thnh, ng"ng cu Tam-Bo, t bi gia-h cho hng-linh, pht tm B- rng ln, dt sch nghip-chܧng su dy, sing v th-gii an-lnh, khp Ƕ chng-sinh ng thnh Pht-o.

 

Tn Pht
ng Php-Vng v-thܮng
Ba ci chng ai bng,
Thy dy khp tri, ngܩi,
Cha lnh chung bn loi,
Quy-y trn mt nim,
Dt sch nghip ba k,
Xng-dng cng tn-thn,
c kip khng cng tn.

 

Qun Tܪng
Pht, chng-sinh tnh thܩng rng lng,
o cm-thng khng th ngh bn,
Lܧi lj-chu v o-trng,
Mܩi phng Pht-bo ho-quang sng ngi,
Trܧc bo-ta thn con nh-hin,
Ci u xin tht-nguyn quy y.

 

nh L
(V ch l x 3 v ri nim ln)
Nam-m tn h khng bin php gii qu, hin, v lai ch Pht, Tn Php, Hin Thnh Tng thܩng-tr Tam-Bo.
(ng ly 1 ly)

Nam-m Ta-B Gio-ch, i-t i-bi Bn-S Thch-Ca Mj-Ni-Pht, ng-Lai h sinh Di-Lc Tn Pht, Linh-Son Hi-Thܮng Pht B-tt.
(ng ly 1 ly)

Nam-m Ty-phng cc-lc th-gii i-t i-bi A-di- Pht, i-bi Qun-th-m B-tt, i-th-Ch B-Tt, Thanh-tnh i-Hi chng B-tt. 
(ng ly 1 ly)

 

Tr Nguyn
Ch i-bi
(ton th NJu tng)
Nam-m i-bi Hi-Thܮng Pht B-tt (3 ln)

Thin-th thin-nhn v ngi i-bi tm -la-ni:
Nam-m hc ra t na ra d da. Nam-m a r da. B l yit lj, thܧc bt ra da. B NJ tt a b da. Ma ha tt a b da. Ma ha ca l ni ca da. n tt bn ra pht du, s t na t t. Nam-m tt ct lt a, y mng a l gia. B l kit lj tht Pht ra lng b.

Nam-m na ra cn tr h r. Ma ha bn sa m. Tt b a tha u du bng. A th dng, tt b tt . Na ma b d ma pht t du. t it tha. n a b l h, l ca lj, ca ra lj, di h l. Ma ha b-d tt a, tt b tt b. Ma ra ma ra, ma h ma h, r dng. Cu l cu l kit mng, l l, pht x da lj, ma ha pht x da lj. la la, a r ni, tht Pht ra da, d ra d ra. M m pht ma ra, mc lj l. Y h y h, tht na tht na, a ra sm Pht ra x li. Pht sa pht sm, Pht ra s da. H l h l ma ra. H l h l h r. Ta ra ta ra, tt r tt r, t r t r. B NJ d, b NJ d. B d, b d. Di lj r d. Na ra cn tr, a r st ni na. Ba d ma na sa b ha. Tt d sa b ha. Ma ha tt d ta b ha. Tt du ngh tht bn ra d, ta b ha. Na ra cn tr, ta b ha. Ma ra na ra ta b ha. Tt ra tng a mc kh gia, ta b ha. Ta b ma ha, a tt d, sa b ha. Gi kit ra a tt d, ta b ha. Ba ma kit tt d, sa b ha. Na ra cn tr bn ra d, ta b ha. Ma b r thng kit ra d, ta b ha.  Nam-m hc ra t na, ra d da. Nam-m a l gia b l kit lj, thܧc bn ra d, sa b ha.

n tt in mn ra bt gi, ta b ha. (3 ln)
Nam-m Bn S Thch Ca Mu Ni Pht. (3 ln)

 

Quy-y Linh

Hng-linh quy-y Pht,
Hng-linh quy-y Php,
Hng-linh quy-y Tng,
Hng-linh quy-y Pht, ng phܧc tr vn ton.

Hng-linh quy-y Php, o thot ly tham dc,
Hng-linh quy-y Tng, bc tu hnh cao tt.
Hng-linh quy-y Pht, nguyn ǩi ǩi kip kip khng quy-y thin, thn, qu, vt.
Hng-linh quy-y Php, nguyn ǩi ǩi kip kip khng quy-y ngoi-o t-gi
Hng-linh quy-y Tng, nguyn ǩi ǩi kip kip khng quy-y tn-h"u c ng.

Hng-linh quy-y Pht.
Hng-linh quy-y Php.
Hng-linh quy-y Tng.

Hng-linh vn to cc vng-nghip.
u do v-th tham, sn, si,
T thn, ming pht sinh ra,
Hng-linh thy NJu xin Sm-hi.


***Mt mnh V ch l nim ln***
Nguyn tn h khng bin php gii, qu hin v lai ch Pht Tn-php, Hin Thnh Tng, thܩng tr Tam-Bo, tip hng-linh vng sinh Cc-Lc-Quc.
(ng ly 1 ly)

Nguyn Ta b Gio-ch i-t i-bi Bn-s Thch-Ca Mu-Ni Pht, ng-lai h-sanh Di-Lc tn Pht, i nguyn a-Tng Vng B-tt, Linh-Sn Hi-Thܮng Pht B-tt tip hng-linh, vng sinh Cc-Lc-Quc.
(ng ly 1 ly)

Nguyn Ty-phng Gio-ch i-t i-bi Tip-dn o-s A-di- Pht, i-bi Qun-th-m B-tt, i-tht-Ch B-tt, Thanh-Tnh i-hi chng B-tt tip hng-linh, vng sinh Cc-Lc-Quc.
(ng ly 1 ly)
(nh 3 ting chung chp tay ng nim)

 

Quy-Mng L A-Di- Pht,
phng ty th-gii an lnh,
Hng linh xin pht nguyn vng-sanh,
Ci xin c T-Bi tip-Ƕ:
Nam-m Ty-phng Cc-lc th gii i-t Di-bi Tip-d o-s A-Di- Pht. (X 1 ci)
Nam-m A-Di- Pht (30 ln)
Nam-m Qun-th-m B-tt (3 ln)
Nam-m i-th-Ch B-tt (3 ln)
Nam-m a-Tng-Vng B-tt. (3 ln)
(nh 3 ting chung)

Ba ǩi mܩi phng Pht,
A-Di- bc nht,
Chn phm Ƕ chng sinh,
Oai-c khng cng cc,
Con nay v Hng-Linh,
Sm-hi ba nghip ti,
Phm ܮc bao phܧc thin,
Ch-tm nguyn hi-hܧng,
Nguyn cng ngܩi nim Pht,
Vng-sinh nܧc Cc-lc,
Thy Pht ng php tnh,
Pht tm i B-,
on v bin phin no,
Tu v lܮng php-mn,
Th nguyn Ƕ chng-sinh,
u trn thnh Pht-o,
(nh 3 ting chung)

 

Ma-Ha Bt-Nh Ba-La Mt-a Tm-Kinh
Qun-t-ti B-tt hnh thm Bt-nh Ba-la-mt-a thi, chiu kin ng-un giai khng, nj nht th kh ch.
"X-li-t, Sc bt d Khng, Khng bt d Sc, Sc tc th Khng, Khng tc th Sc. Th, Tܪng, Hnh, Thc dic phc nh th".
X-li-t! th ch php khng tܧng, bt sanh, bt dit, bt cu, bt tnh, bt tng, bt gim. Th c khng trung v sc, v th, tܪng, hnh, thc; v nhn, nh, t, thit, thn, ; v sc, thanh hng, v, xc, php; v nhn gii, ni ch v thc gii, v V-minh dic v V-minh tn, ni ch v lo t, dic v lo t tn; v Kh, Tp, Dit, o, v Tr dic v c, d v s ǡc c, B-NJ-tt-a y Bt-nh Ba-la-mt-a c, tm v qui ngi, v qui ngi c v h khng-b, vin ly in o mn-tܪng, cu cnh Nit-bn. Tam th ch Pht, y Bt-nh Ba-la-mt-a c, ǡc A-nu-a-la tam-miu tam-b-NJ. C tri Bt-nh Ba-la-mt-a, th i thn ch, th i minh ch, th v thܮng ch, th v-ǣng ǣng ch, nng tr nht tht kh, chn thit bt h, c thuyt Bt-nh Ba-la-mt-a ch. Tc thuyt ch vit:
"Yt-lj yt-lj, Ba-la yt-lj. Ba-la-tng yt-lj B-NJ tt-b-ha". (3 ln)

 

Bt Nht Th Nghip Chܧng Cn Bn c Sinh Tnh- -La-Ni:
Nam-m A-di-a b d, tha d gi, a gi tha, a di r b t, a di r t, tt am b t, a di r t ca lan lj, a di r t ca lan , gi di n, gi gi na, ch a ca l, ta b ha. (3 ln)

 

Hi Hܧng Vng Sinh (ng nim)
Nguyn sinh Cc-Lc cnh Phng-Ty,
Chn phm hoa Sen l cha m,
Hoa n thy Pht chng v sinh,
B-Tt bt thi l bn hu.
(X 3 x, lui ra)

 

T Quy & nh L
T quy-y Pht, xin nguyn chng sinh, th theo o c, pht lng v-thܮng. (1 ly)
T quy-y Php, xin nguyn chng sinh, thu r kinh-tng, tr-tu nh bin. (1 ly)
T quy-y Tng, xin nguyn chng sinh, thng-l i-chng, ht thy khng ngi. (1 ly)

 

Hi Hܧng Chng Sinh
(ng ngay thng chp tay ng nim)
Nguyn em cng c ny,
Hܧng v khp tt c.
-t v chng-sinh,
u trn thnh Pht-o
(X 3 x ri lui ra)

 

=====================<*>=====================